Gundega Balett Skola

 

Vårterminen 2018

DANSLOV (PÅSKLOV)

FRÅN OCH MED TORSDAG 29 MARS
TILL OCH MED LÖRDAG 7 APRIL
ÄR DET INGA SCHEMALAGDA LEKTIONER PÅ GUNDEGA BALETT SKOLA

Söndag 8 april är vi igång igen med schemat.

Under påsklovet blir det viss träning (Svansjön) inför uppvisningshelgen.
Meddelas i samband med lektion vilka och när.

ÖNSKAR ER ALLA ETT RIKTIGT BRA PÅSKLOV 

 

INFÖR UPPVISNINGSHELGEN 30/4-1/5

Gunta och övriga ledare jobbar med vilken dag respektive grupp har sin uppvisningsdag.
Kommer att meddelas (mail) så snart det är klart. 
Då kommer även information om vilka danser (kläder) respektive grupp ska framföra.
Målsättning är att detta ska ske under veckan innan påsk.

 

INFÖR HÖSTTERMINEN 2018

Vi tar emot intresseanmälningar inför höstterminen.
Nybörjargrupp Barndans för dig som är född 2012-2013.
För Dig som är äldre provar vi oss fram tills vi finner en lämplig grupp.

Under Rubriken "Börja Dansa - Anmäl Intresse" har vi en mall som Du fyller i och skickar (OBS Spam-kontrollen). Notera gärna tidigare erfarenheter av fysiska aktiviteter.

Ditt intresse skriver vi upp i vår kö-lista varefter inbjudan kommer med förslag till grupp att prova eller, när möjliga grupper är fulltecknade, en undran om Du önskar vara kvar i intresse-kö till kommande termin.

 

Föreningen Gundega Balett Skola

Gundega Balett Skola är en ideell förening i samverkan med idrottsrörelsen. Föreningen bildades 1985 utifrån Gundega Liedes dansundervisning, som fram till dess bedrevs i regi av ett flertal studieförbund på ett otal platser i Värmland. Schemalagd dansundervisning under höst och vårtermin medan sommarträningen är mer var och varannan dag mellan Gundega Balettens föreställningar.

 

GundegaBaletten

Gundega Baletten bildades 1971 då Gundega med elever, från hennes och mamma Ernas dans-undervisning, vann tävlingarna ”De okändas revy” på Liseberg och ”Nya ansikten” i Stockholm. Sedan dess har balettgruppen, med Gundega i spetsen, roat och förstrött besökande publik från så gott som jordens alla hörn samt fört gruppen runt om i Sverige, Norge, Estland, USA, Italien, Frankrike, Holland, Belgien och Tyskland. Ett flertal TV-program har gruppen också medverkat i, såväl på hemmaplan som vid flera av utlandsresorna.

 

Kommande föreställningar? Se fliken Föreställningar under rubriken Gundega Baletten

Kontakta oss

Gundega Balett Skola
Besöksadress
Kasernhöjden 18, Karlstad

Postadress
Ölmeg 3 B, 65230 Karlstad

Telefon
Studio: 054-18 31 37
Gunta: 070-518 0663

E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Traditioner

Gundega i USA 1980

Balettens historia

Gundega Balettens framträdanden har blivit en del av den värmländska sommaren på ett flertal hembygdsgårdar och liknande, men hur började det hela? Läs mer om tiden före Gundega Baletten, om hur det började och hur det har fortsatt. Läs mer!

Uppvisningar

 DSC3236 - Version 2

Föreställningar

Förutom Gundega Balettens mer eller mindre traditionella föreställningar uppträder gruppen även i samband med mässor, konferenser och liknande sammankomster. Boka någon av våra spännande och fantastiska uppvisningar. Boka här!