Med dansen som uttrycksform vill Gundegorna förmedla livsglädjen till publiken

Gundega Baletten bildades 1971 då Gundega med elever, från hennes och mamma Ernas balett-undervisning, vann tävlingarna ”De okändas revy” på Liseberg och ”Nya ansikten” i Stockholm. Sedan dess har balettgruppen, med Gundega i spetsen, roat och förstrött besökande publik från så gott som jordens alla hörn samt fört gruppen runt om i Sverige, Norge, Estland, USA, Italien, Frankrike, Holland, Belgien och Tyskland.
Ett flertal TV-program har gruppen också medverkat i, såväl på hemmaplan som vid flera av utlands-resorna. Gundega Baletten kan ses i de mest skiftande omgivningar. Teatrar, hembygds-gårdar, konferenslokaler, industribyggnader eller rent av ute i skogen med bäckens porlande, lövens prasslande och Näcken spelandes på sin fiol i bakgrunden.
På ett flertal ställen har Gundega Balettens före-ställningar blivit en sommartradition. Med ett varierat dansprogram vill Gundegorna ge publiken en inblick i dansvärldens mångfald. Viktigt är också att åskådaren ska få njuta av det vackra och känna glädje när Gundega Baletten dansar.

Kontakta oss

Gundega Balett Skola
Besöksadress
Kasernhöjden 18, Karlstad

Postadress
Ölmeg 3 B, 65230 Karlstad

Telefon
Studio: 054-18 31 37
Gunta: 070-518 0663

E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Traditioner

Gundega i USA 1980

Balettens historia

Gundega Balettens framträdanden har blivit en del av den värmländska sommaren på ett flertal hembygdsgårdar och liknande, men hur började det hela? Läs mer om tiden före Gundega Baletten, om hur det började och hur det har fortsatt. Läs mer!

Uppvisningar

 DSC3236 - Version 2

Föreställningar

Förutom Gundega Balettens mer eller mindre traditionella föreställningar uppträder gruppen även i samband med mässor, konferenser och liknande sammankomster. Boka någon av våra spännande och fantastiska uppvisningar. Boka här!