Gundega Baletten är Gundega Balett Skolas uppvisningsgrupp. Gruppen bildades 1971 av Gundega ”Gunta” Liede och har alltsedan dess dansat sig till den värmländska (med flera) publikens hjärtan. Gundega Balett Skola drivs som ideell förening inom idrottsrörelsen sedan 1985. Dessförinnan samverkade Gunta med olika studieförbund. Med balettgruppens blandning av olika stilar har publiken kunnat ta dansen till sig som scenkonst. Med grunderna i den klassiska baletten bjuds publiken en inblick i konstartens många former och stilar, inte sällan med ett leende på läpparna. För Gundega Baletten är det, med dansen som uttrycksform, livsglädjen man vill förmedla till publiken. Publiken bjuds olika dansstilar som karaktär, folk, jazz- och show, fridans, disco & gatudans och visar på sitt sätt dansens mångfald.

Tradition
Gundega Balettens framträdanden har blivit en del av den värmländska sommaren på ett flertal hembygdsgårdar och liknande. Hembygdsgårdarna i Ransäter, Kärnåsen samt Alsters herrgård har varit platser med Gundega Baletten som årliga programinslag i stort sett sedan balettens start.Under åren har det dansresan ställts nya platser varav ett antal hakat på traditionen med Gundega Baletten.
För Gundega Baletten är det, med dansen som uttrycksform, livsglädjen man vill förmedla till publiken. Publiken bjuds olika dansstilar som karaktär, folk, jazz- och show, fridans, disco, gatudans och visar på sitt sätt dansens mångfald. Tradition Gundega Balettens framträdanden har blivit en del av den värmländska sommaren på ett flertal hembygdsgårdar och liknande.Hembygdsgårdarna i Ransäter, Kärnåsen samt Alsters herrgård har varit platser med Gundega Baletten som årliga programinslag i stort sett sedan balettens start.Under åren har det dansresan ställts nya platser varav ett antal hakat på traditionen med Gundega Baletten. Inte minst bör nämnas lunchföreställningarna på Soltorget i Karlstad. Gundega Balettens strävan är att utveckla och bygga vidare på dansen, i Gundega Balettens form. Ett arbete som pågått och fortskrider sedan 40 år. Det Gundega Baletten representerar är resultatet av en långsiktig barn- och ungdomsverksamhet, där just barnen och ungdomarna får möjlighet att utveckla och visa sitt kunnande och sprida (dans-) glädje till både sitt eget, publikens som dansens fromma. Uppenbarligen är konceptet lyckat med tanke på hur många elever som under årens lopp deltagit i Gundegas dansverksamhet och alla de dansare som uppträtt med Gundega Baletten.
Ideell verksamhet
Gundega Baletten har sin bas i den ideella verksamhetsformen och dansarnas egenintresse för dansen. Förutom dansarna sköts underhåll av rekvisita, tekniskt och administrativt stöd helt på ideell basis, träning såväl som föreställningar. Dansarna Under somrarna har vi, med stöd från Karlstad, Hammarö och Forshaga kommuner haft möjlighet att ha feriearbetande Gundegor i baletten. Ett stöd, baserat på respektive kommuns sommarstöd till skolungdom, som underlättar sommarverksamheten bland annat avseende möjligheterna till samordnade träningar på lämpliga tider. Vår strävan är att ge dansarna i balettgruppen ordentliga möjligheter till träning samt utveckla varje dansare och dansgruppens kunnande och repertoar.

Kontakta oss

Gundega Balett Skola
Besöksadress
Kasernhöjden 18, Karlstad

Postadress
Ölmeg 3 B, 65230 Karlstad

Telefon
Studio: 054-18 31 37
Gunta: 070-518 0663

E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Traditioner

Gundega i USA 1980

Balettens historia

Gundega Balettens framträdanden har blivit en del av den värmländska sommaren på ett flertal hembygdsgårdar och liknande, men hur började det hela? Läs mer om tiden före Gundega Baletten, om hur det började och hur det har fortsatt. Läs mer!

Uppvisningar

 DSC3236 - Version 2

Föreställningar

Förutom Gundega Balettens mer eller mindre traditionella föreställningar uppträder gruppen även i samband med mässor, konferenser och liknande sammankomster. Boka någon av våra spännande och fantastiska uppvisningar. Boka här!