Gundega Balett Skolas handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Här hittar du hela handlingsplanen i PDF-format.

Syfte

Gundega Balett Skola ska vara en trygg plats för medlemmar, ledare och föräldrar. Med trygg plats menas att verksamheten bedrivs i enlighet med RF:s "Idrotten Vill" samt i linje med FN:s barnkonvention, det vill säga i en miljö där barn och ungdomar får utvecklas och må bra. Detta är också förutsättningar för att barnen på sikt ska kunna utvecklas till duktiga dansare och medmänniskor.

 

Föreningens mål mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

Övergripande mål

På Gundega Balett Skola ska alla känna att de är i en trygg miljö

 

Mål för ledare

Alla ledare ska veta vad mobbning, kränkning och diskriminering är
Alla ledare ska vara införstådda med föreningens handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling
Alla ledare förväntas agera utifrån föreningens handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.
Föreningen förväntar sig att ledare ska vara goda föredömen.

 

Mål för aktiva barn och ungdomar

Aktiva barn och ungdomar förväntas agera utifrån föreningens handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling, dvs vara reko gentemot såväl yngre som äldre danskompisar, ledare och utomstående.
Aktiva barn och ungdomar förväntas känna till föreningens inriktning och målsättning.
Föreningen förväntar sig att medlemmar ska vara goda föredömen.

 

Mål för föräldrar

Föräldrar till aktiva barn och ungdomar förväntas agera utifrån föreningens handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.
Föräldrar till aktiva barn och ungdomar förväntas känna till föreningens inriktning och målsättning.

 

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan

Riksidrottsförbundets idéprogram - Idrotten Vill
 Glädje och gemenskap
 Demokrati och delaktighet
 Allas rätt att vara med 

FN:s Barnkonvention

Gymnastikförbundets riktlinjer för träning och tävling

Rädda Barnen - En skola utan mobbning 

Gundega Balett Skolas stadgar samt övriga inriktnings- och värderingsdokument

     

 
 
   

 

 
 
   
 
 
 
   

 

 

 

 

Kontakta oss

Gundega Balett Skola
Besöksadress
Kasernhöjden 18, Karlstad

Postadress
Ölmeg 3 B, 65230 Karlstad

Telefon
Studio: 054-18 31 37
Gunta: 070-518 0663

E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Traditioner

Gundega i USA 1980

Balettens historia

Gundega Balettens framträdanden har blivit en del av den värmländska sommaren på ett flertal hembygdsgårdar och liknande, men hur började det hela? Läs mer om tiden före Gundega Baletten, om hur det började och hur det har fortsatt. Läs mer!

Uppvisningar

 DSC3236 - Version 2

Föreställningar

Förutom Gundega Balettens mer eller mindre traditionella föreställningar uppträder gruppen även i samband med mässor, konferenser och liknande sammankomster. Boka någon av våra spännande och fantastiska uppvisningar. Boka här!